kasper lemiesz

Gdzie moja głęboka radość spotyka się z głodem świataTowarzyszę ludziom szukającym własnych ścieżek. Ciekawych swojego prawdziwego głosu i roli w czasie wielkich zmian.

Pracuję też jako trener-superwizor z liderami i zespołami. Pomagam w tworzeniu wizji, strategii i budowaniu autorskiej kultury współpracy.


Założyłem i prowadzę Rośnie.